where to go in bodrum
HAKKIMIZDA BODRUMDA NEREYE GİDİLİR BODRUM OTELLERİ BODRUM MÜZESİ DERGİLERİMİZE REKLAM VERİN İLETİŞİM ANA SAYFA
Bodrumlife Sayı 12 mart 2008 Tüm Yazı ve Haberler
Kung Fu Panda
Medyada Çocuk İmgesi Paneli
Kadın, Erkek: Göz göze, yüzyüze, sırt sırta
Karikatüristten suluboya resimler
Muğla Valisi Lütfi Yiğenoğlu Bodrum'da yaşayan sanatçıları onurlandırdı.
Bodrum'un Sanat Belleğine Kısa Bir Yolculuk
Üniversite tarafından hazırlanan rapor bilimsel metodlarla Yalıkavak'ın sosyolojik durumunu İnceliyor
Amazonlar Efsanesi
Bodrum'un en çok satan kokteyli Mojito'nun anavatını Küba'dan bar manzaraları...
Sanat, son cemreyi beklemedi
Hatırla Sevgili, Hafıza Nedir ve Bodrum'un Belleği
Cuma'nın sınır tanımayan düşler dünyası
Turgutreis nam-ı diğer Dragut Rais...
Bodrum'un marinalarına nazar değmesin!
RüzgÇ¢rınızın götürdüğü yere gidin!:))) Bu aylarda Denizin Keyfi Bir Başka Oluyor
Beyaz Tüy
Üniversite tarafından hazırlanan rapor bilimsel metodlarla Yalıkavak'ın sosyolojik durumunu İnceliyor

Yazar: Tansu Ual
Bu Yazı Bodrumlife Sayı 12 mart 2008 tarihli dergide yayınlanmıştır.

"Üniversite tarafından hazırlanan rapor bilimsel metodlarla Yalıkavak'ın sosyolojik durumunu İnceliyor"

 

Doç, Dr. Nurgûn Oktik Başkanlığında bolümün öğretim üyeleri İle öğrenciler tarafından yürütülen anket İle diğer veri toplama çalışmalan ve araştırmalar sonucu elde edilen gerekli bilgiler istatistik işlemlere tabi tutulmuş, bilimsel değerlendirmelerden geçirilmiş. Sonuçlan 281 sayfalık bir kitap haline getirildikten sonra Yalıkavak Belediye başkanlığına sunulmuş, veri toplamanın kapsam ve derinliği hakkında bize iyi f kir veren birkaç rakama göz atmak yeterli olacak galiba. Örneğin yerleşik (yaz-kış) nüfusun oturduğu tespit edilen 1200 hanenin tümüne ulaşılmaya çalışılmış ve bunların ufkine ulaşılmış. Bu nüfusa anket formundaki 72 som, bu soruların içindeki art kategorilerle birlikte toplam 90 soru yöneltilmiş, veriler istatistik (SPSS) programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuş. Buna ilaveten "yazlıkçı nüfus" olarak bilinen 495 ikinci konut sahibi veya kullanıcılarryta görüşülmüş, 34 so-rudan oluşan anketle veriler toplanmış. Aynca, rapordan aynen alınan İfadeye göre "derinlemesine mülakatlar, odak grup çalışmalan ve katılımcı gözlem teknikleri de yoğun bir biçimde kullanılmıştır."

 

Bu kadar çok aynntı İçeren ve itina İle yapılan bu araştırmanın sonuçlannın İlgİl çevrelerce kuşkusuz çok değerli olarak nitelenip, zor bulunur bir bilgi kaynağı olarak yöreye İlişkin daha sağlıklı karariann alınmasına yardımcı olacak şekilde gerektiği bi-çimde değerlendirileceğine eminim. Aynca,   istatistİkT analizlerin sonuçlan kitapta dünyaca kabul görmüş ve kolayca anlaşılabilir grafiklerle okurlara sunuluyor.

 

Bu çalışmanın tüm sonuçla-nnı tabiî ki burada size aktarmayacağm ama bana çok İlginç gelen birkaçından söz etmek istiyorum. Örneğin Yalıkavak'ta "... beyanlı bina sayısı 12.544'tur. Ancak kış mevsiminde ortalama 1.200 hanede yaşam söz konusudur." (s. 141) İkinci konut olarak adlandınlan hanelerin sayısına gelince "Yalıkavak belediyesinden 2005 yılında alman bilgilere gore emlak vergisi veren ve su abonesi olan yaklaşık 3000 adet ikinci konut bulunmaktadır...

 

İkinci konutlanrı büyük çoğunluğu da merkezde bulunmakladır. Merkezde olanlar İle oturma ruhsatı almam ışlann "Belediye İmar yetkililerinin tahminlerine göre, sayısı on İki bin divandadır."(s. 206) Bu rakamlar tahmin edilen bir olgunun boyutlarını bariz bir açıklıkla gözler önüne sermekte. Yani beldedeki mevcut konuttann sadece% 10'u sürekli şekilde kullanılıyor, geri kalan %90'ı ya bos ya da yılın çok sınırlı dönemlerinde kullanılıyor.

 

Bu atıl kapasiteye gelince, "yazlıkçı" nüfus arasında yapılan anketteki "ikinci konutunum turizm amaçlı kullanmakya da kullandırmak ister misiniz?" sorusuna katılımcılann %76'sı "hayır" cevabını vermiş.

 

Dikkatimizi çeken başka bir olgu, yönetim ile belde halkı arasında İletişimin yeterli olmadığına dair göstergeler, (s. 177-182). örneğin, "Belediyenin gelecekteki projelerinden haberdar mısınız?" sorusuna % 69 oranında "hayır" cevabı alınmış. Bu iletişim eksikliğinin özellikle Gökçebel ve Geriş mahallelerinde yaşandığını, merkezde yaşayanlann İse olan bitenden daha bir haberdar olduktan anlaşılmakta.

 

"Yalıkavak'ta yaşamaktan memnunuz"

 

Sorunsuz hiçbiryer olmadığına göre, Yalıkavak'ın da sorunlan olacak tabii ki. Ne var ki, halkın %77si Yalıkavak belediyesinin çalışmalanndanya "çok memnun" ya da "memnun", %90'ı da "Yalıkavak'ta yaşamaktan mutlu". Bu olumlu yansımalar kuşkusuz yerel yönetimi de mutlu edecekama bu hoşnutluğun sürekliliğini temin etmek İçin rapordaki turn göstergelerin enine boyuna değerlendirilerek eksikliklerin giderilmesi ve makul isteklerin karşılanması da gerekmez mi? Yazımı bitirmeden, söz konusu araştırmanın nereden kaynaklandığından da bahsetmem gerekiyor; çünkü ancak o zaman bu İşi kotaranlann emeklerinin "tozlu raflarda" unutulmayacağına dair umudum daha kolay anlaşılır. Bu araştırmanın çıkış noktasının 2004 yılının llkbahanna rastladığını söylemek doğru olur. Çünkü işte o günlerde bir grup gönüllü Yalıkavak Belediyesinin sahildeki kafeteryasında toplanmaya başladı. O sırada, İşbaşına yeni gelmiş olan Belediye yönetimine nasıl yardımcı olunabilir tartışmalan yapılıyorken, belde hakkında sağlıklı bilgilerin eksikliği öne çıkı nca bir" Yalıkavak Profilinin" oluşması Öncelik kazandı. Belediye Başkanı Mustafa Saruhan'ın da katıldığı bir toplantıda bu gereksinim benimsendi. Muğla üniversitesinde tanıdıkları olan mimar Ahmet Iğdırlıgil'in böyle bir araştırmanın üniversite tarafından üstlen ilebileceği önerisi kabul edildi. İşte bu gelişmeler sonucu gerçekleşen temas neticesinde Doç. Dr. Nurgül Oktikve ekibi projeyi oluşturdu ve hayata geçirdi.

 

şžimdi sanırım en önemlisi, büyük emeklerle gerçekteştirilen bu araştırmanın sonuçlannın Yalıkavak Belediyesince ne şekilde kullanılacağını görmek.


Bu konu 2148 kez izlenmiştir